رفتن به محتوای اصلی

دیدار مدیر خانه مطبوعات استان سمنان با مسئول سازمان بسیج رسانه استان سمنان

1401/02/06
دیدار مدیر خانه مطبوعات استان سمنان با مسئول سازمان بسیج رسانه استان سمنان
سرکار خانم دکتر صدیقه قدم مدیر خانه مطبوعات استان سمنان باآقای علی مسلمان مسئول سازمان بسیج رسانه استان سمنان دیدار کردند در این دیدار دو ساعته در خصوص همکاری های دو جانبه در برگراری مراسمات همچون روز خبرنگار و غیره... وآموزش و توانمند سازی اصحاب رسانه -تشکیل و تقویت جبهه رسانه ای و دادن خدمات صنفی و رفاهی به اصحاب رسانه و خبرنگاران بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت و مقرر شد در جلسه آتی هئیت مدیره خانه مطبوعات توافقات نهایی گرددو از ظرفیت همدیگر اسفاده بهتری صورت پذیرد