رفتن به محتوای اصلی

مراسم تجلیل از خبرنگاران با حضور سردار فرماندهی سپاه استان سمنان

1401/05/26

مراسم تجلیل از خبرنگاران استان سمنان با حضور سردار دامغانی فرمانده سپاه استان برگزار گردید

در این مراسم سردار دامغانی با برشمردن نقش رسانه ها در شرایط فعلی عنوان نمودندرسالت اصلی شما خبرنگاران جهاد تبین ذر شرایطحاضر می باشدو امروز مانیازمند کار جهادی در حوزه بازگو کردن ظرفیت ها و پیشرفت های کشور هستیم