رفتن به محتوای اصلی

نقش رسانه ها در فرهنگ سازی مصرف برق

1401/03/14

به گزارش روابط عمومی بسیج رسانه استان سمنان در نشستی که مسئول سازمان بسیج رسانه استان با مدیر کل برق استان داشتند نامبرده ضمن تشریح وضعیت برق استان با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان عنوان کرد که رسانه ها کمک خوبی میتوانند به صنعت برق با فرهنگ سازی ارائه نمایند

علی مسلمان مسئول بسیج رسانه استان نیز ضمن اهمیت و جایگاه رسانه بر همکاری دو مجموعه تاکید کرد