نشست خبری رزمایش جهادگران فاطمی در گرمسار

1401/02/15
صبح امروز به همت کانون بسیج رسانه گرمسار نشست خبری رزمایش جهادگران فاطمی برگزار گردیدرزمایش جهادگران فاطمی به صورت کشوری و استانی و شهرستانی روز شنبه ۱۷اردیبهشت ماه ساعت ۹ در سپاه ناحیه گرمسار با محوریت اقدامات گروه جهادی در محله حاشیه ای و کم برخوردار برگزار میگردددر این نشست خبری سرهنگ گلینی فرمانده سپاه ناحیه گرمسار به تشریح این رزمایش پرداخت