رفتن به محتوای اصلی

نشست مسئول بسیج رسانه استان سمنان با مسئولین کانون بسیج رسانه شهرستانهای استان

1401/02/28
  1.  

مسئول بسیج رسانه استان سمنان در نشست ویدئو کنفرانسی با  مسئولین کانون بسیج  رسانه استان برنامه های سال 1401 را تشریح کرد

علی مسلمان با بیان اهمیت تشکیل جبهه رسانه ای ابراز داشت که مسئولین کانونها در زمینه شناسایی فعالین فضای رسانه ای و رسانه های مرجع شهرستانی و ارتباط دائمی و موثر با این افراد جهت بهره گیری در رزمایش رسانهای تاکید کرد

نامبرده به جذب نیرو و سازماندهی بسیجیان در قالب گردانهای سایبری و تشکیل گروههای جهادی و معرفتی و همچنین برگزاری روز خبرنگار ونشست های تخصصی ....تاکید کردند و از مسئولین کانونها خواستند با تعامل بیشتربا دستگاههای فرهنگی شهرستان از ظرفیت آنها استفاده نمایند در ادامه جلسه مسئولین کانونها گزارشی از فعالیت های خویش عنوان نمودند